3D

Kaikki mallinnukset on toteutettu Cinema4D:llä. Jälkikäsittely on tehty kuvankäsittelyohjelmassa. Yksittäisiä 3D-objekteja on käytetty osana muuta grafiikkaa mm. UrhoTV:n webbisivuilla sekä Saunalahti/Elisan printtimainoksissa.

Lopputyö 2012 Lahden AMK Muotoilu ja -taideinstituutti – Valossa: 3D-mallinnetun tilan valaiseminen viideksi erilaiseksi vuorokaudenajaksi 

Comments

Vastaa